ALES Çemberde Açı Ders Notu

ALES Çemberde Açı Ders Notu

Dersi çalıştıktan sonra elinizde mutlaka yazılı bir not olması, konuyu daha rahat hatırlamanıza faydalı olacaktır. Bunun için sizlere ALES Çemberde Açı konusunun önemli yerlerini anlatacağız. Sayfamızda ALES Çemberde Açı Ders Notu, ALES Çemberde Açı Konu Özeti, ALES Çemberde Açı Önemli Kısımları, ALES Çemberde Açı Yazılı Kaynak vb. başlıkları bulabilirsiniz.

Not: Eğer konuya hakim değilseniz; öncelikle konu anlatımlı videoyu izlemenizi öneririz.

ÇEMBER

Bu konumuzda çembere giriş yapacaz daha sonrada çemberde açı ve özelliklerini göreceğiz. İyi Dersler…

Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine çember denir.O noktasından r uzaklıktaki noktalar kümesi, O merkezli ve r yarıçaplı çemberdir. ales.konu-anlatimi.gen.tr

 

ales.konu-anlatimi.gen.tr

Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir. [CD] kirişi gibi.

En uzun kiriş merkezden geçen kiriştir. O merkezinden geçen [AB] kirişine çemberin çapı denir.

Çemberi iki noktada kesen doğrulara kesen denir. d2 doğrusu çemberi K ve L noktalarında kestiğine göre, kesendir.

Çemberi bir noktada kesen doğruya teğet denir. d1 doğrusu çemberi T noktasında kestiğinden teğettir.

Çemberin merkezindeki 360° lik açı çember yayının tamamını görür.Çember yayının açısal değeri 360° dir. ales.konu-anlatimi.gen.tr
Çap çember yayını iki eşit parçaya ayırır. Her bir parça 180° dir. ales.konu-anlatimi.gen.tr
  • ÇEMBERDE AÇI ÖZELLİKLERİ

1. Merkez Açı

Köşesi çemberin merkezinde olan açıya merkez açı denir. Bir merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir.

m(AOB)=m(AB)=a
ales.konu-anlatimi.gen.tr

2. Çevre Açı

Köşesi çemberin üzerinde, kenarları bu çemberin kirişleriolan açıya çevre açı denir. Çevre açının ölçüsü, gördüğüyayın ölçüsünün yarısına eşittir.

ales.konu-anlatimi.gen.tr
ales.konu-anlatimi.gen.tr
Aynı yayı gören çevre açının ölçüsü merkez açının ölçüsününyarısıdır.

ales.konu-anlatimi.gen.tr
ales.konu-anlatimi.gen.tr
Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri eşittir.m(BAC) = m(BEC) = m(BDC) ales.konu-anlatimi.gen.tr
Çapı gören çevre açının ölçüsü 90° dir.m(AEB) = m(ACB) = m(ADB) = 90° ales.konu-anlatimi.gen.tr

3. Teğet – kiriş açı

Köşesi çember üzerinde, kollarından biri çemberin teğeti, diğeri çemberin kirişi olan açıya, teğet – kiriş açı denir.Teğet – kiriş açının ölçüsü, gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir.

ales.konu-anlatimi.gen.tr
ales.konu-anlatimi.gen.tr
  • Aynı yayı gören teğet-kiriş açı ile çevre açının ölçüleri eşittir.

m(ABT) = m(ATC) = a

ales.konu-anlatimi.gen.tr

4. İç Açı

Bir çemberde kesişen farklı iki kirişin oluşturduğu açıya iç açı denir.İç açının ölçüsü gördüğü yayların ölçüleri toplamının yarısına eşittir.

ales.konu-anlatimi.gen.tr
ales.konu-anlatimi.gen.tr

5. Dış Açı

İki kesenin, iki teğetin veya bir teğetle bir keseninoluşturduğu açıya, çemberin bir dış açısı denir. ales.konu-anlatimi.gen.tr

Bir dış açının ölçüsü, gördüğü yayların ölçüleri farkının yarısına eşittir.

APB açısı AB ve CD yaylarını gördüğüne göre,

ales.konu-anlatimi.gen.tr
  • [PA teğet,

[PB kesen,ales.konu-anlatimi.gen.tr

ales.konu-anlatimi.gen.tr
  • [PA teğet ve [PC teğet

m(AC) = y   ve m(CA) = x   dersek

 ales.konu-anlatimi.gen.tr

Burada, x + y = 360° olduğundan,

a + x = 180°
ales.konu-anlatimi.gen.tr
  • O merkezli yarım çemberde,

m(APC) = a

m(AB) = b

a+b = 90°
ales.konu-anlatimi.gen.tr

6. Kirişler Dörtgeni

Kenarları bir çemberin kirişleri olan dörtgene kirişler dörtgeni denir.Bir kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar bütünlerdir.

m(A)+m(C)=180°m(B)+m(D)=180°
ales.konu-anlatimi.gen.tr

Karşılıklı açılarının ölçüleri toplamı 180 olan bütün dörtgenlerin köşelerinden bir çember geçer.

  • Kesişen iki çemberde oluşan ABEF ve BCDE dörtgenlerinde
m(ABE)=m(CDF)m(AFD)=m(CBE)m(ABE)+m(CBE)=180° olduğundan,

[AF] // [CD]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir